Příčiny vzniku poruch zobrazovaných na ovladači HMI-SG řídicí jednotky VCS

Text poruchy Třída poruchy Číslo poruchy Příčiny poruch
Přídavný ventilátor B 15 1.) Chyba komunikace řídicí jednotky s frekvenčním měničem přídavného ventilátoru (datová sběrnice Modbus) - interní chyba měniče; špatně nastavené datové body frekvenčního měniče - komunikační protokol sběrnice, komunikační rychlost, parita, počet stopbitů, komunikační prodleva; špatně připojený kabel sběrnice ke svorkám frekvenčního měniče; nenastavené odporové zakončení sběrnice na posledním frekvenčním měniči
      2.) Porucha přídavného ventilátoru (datová sběrnice Modbus) - termokontakt, čidlo proudění
Přídavný ventilátor - dvojče B 16 1.) Chyba komunikace řídici jednotky s frekvenčním měničem dvojčete přídavného ventilátoru (datová sběrnice Modbus) - interní chyba měniče; špatně nastavené datové body frekvenčního měniče - komunikační protokol sběrnice, komunikační rychlost, parita, počet stopbitů, komunikační prodleva; špatně připojený kabel sběrnice ke svorkám frekvenčního měniče; nenastavené odporové zakončení sběrnice na posledním frekvenčním měniči
      2.) Porucha dvojčete přídavného ventilátoru (datová sběrnice Modbus) - termokontakt, čidlo proudění
Záskoky na přívodu A,B 18 Porucha typu B - porucha hlavního přívodního ventilátoru (aktivní záskok ventilátoru) - termokontakt, čidlo proudění
      Porucha typu A - odstavení záskokového přívodního ventilátoru
Záskoky na odvodu A,B 19 Porucha typu B - porucha hlavního odvodního ventilátoru (aktivní záskok ventilátoru) - termokontakt, čidlo proudění
      Porucha typu A - odstavení záskokového odvodního ventilátoru
Modbus komunikace B 23 Chyba komunikace řídicí jednotky a frekvenčního měniče ventilátoru nebo ROV (datová sběrnice Modbus) - interní porucha frekvenčního měniče; špatně nastavené datové body frekvenčního měniče - komunikační protokol sběrnice, komunikační rychlost, parita, počet stopbitů, komunikační prodleva; špatně připojený kabel sběrnice ke svorkám frekvenčního měniče, nenastavené odporové zakončení sběrnice na posledním frekvenčním měniči
Procesní komunikace KNX B 23 Chyba komunikace řídicí jednotky a ovladače HMI-SG (sběrnice KNX)
Pokojová jednotka 1 - Teplota B 24 Nepřipojený nebo poškozený ovladač HMI-SG1
Pokojová jednotka 2 - Teplota B 24 1) Nepřipojeny nebo poškozený ovladač HMI-SG2
      2) Nesprávně nastavena komunikační adresa ovladače HMI-SG2 (shodná komunikační adresa s ovladačem HMI-SG1)
Venkovní teplota B 25 Nepřipojené nebo poškozené venkovní čidlo teploty
Teplota v prostoru B 26 Nepřipojené nebo poškozené prostorové čidlo teploty
Teplota na odvodu B 28 Nepřipojeno nebo poškozeno teplotní čidlo na odtahu
Odchylka teploty na přívodu B 32 Informační hlášení odchylky mezi přívodní teplotou a žádanou za předpokladu aktivace funkce Monitorování odchylky mezi žádanou a skutečnou teplotou ( v datovém bodě 201). Pokud je odchylka teplot větší než nastavená maximální odchylka (datový bod 801) nebo přívodní teplota překročí nastavený minimální limit (datový bod 803) je vyhlášeno informační hlášení
Odchylka teploty v prostoru B 33 Informační hlášení odchylky mezi teplotou v prostoru/odtahu a žádanou za předpokladu aktivace funkce Monitorování odchylky mezi žádanou a skutečnou teplotou (v datovém bodě 201). Pokud je odchylka teplot větší než nastavená maximální odchylka (datový bod 807) nebo teplota v prostoru/odtahu překročí nastavený minimální limit (datový bod 809) je vyhlášeno informační hlášení
Tep. čerpadlo - blokování od venkovní teploty B 35 Informační hlášení - chod tepelného čerpadla je blokovaný od venkovní teploty
Tepelné čerpadlo B 36 Porucha tepelného čerpadla - kontakt
Filtry B 39 Porucha filtrů - kontakt
Motohodiny ventilátoru B 40 Byla překročena nastavena hodnota provozních hodin ventilátoru, hodnota provozních hodin se nastaví ovladači HMI-DM,TM nebo HMI@Web
Chlazení B 41 Porucha chlazení (přímé chlazení, inverterová kondenzační jednotka) - kontakt
ZZT (protimrazová ochrana) B 42 1.) Řídicí jednotka a frekvenční měnič ROV spolu nekomunikují - interní chyba frekvenčního měniče; špatně nastavené datové body frekvenčního měniče (komunikační protokol sběrnice, komunikační rychlost, parita, počet stopbitů, komunikační prodleva; špatně připojený kabel sběrnice ke svorkám frekvenčního měniče; nenastavené odporové zakončení sběrnice na frekvenčním měniči)
      2.) Aktivní protimrazová ochrana ROV/DEV při podkročení nastavené teploty (datový bod 516)
Relativní vlhkost na přívodu B 46 1.) Nepřipojené nebo poškozené přívodní čidlo vlhkosti
      2.) Vlhkost > 100%
Relativní vlhkost na venku B 47 1.) Nepřipojené nebo poškozené venkovní čidlo vlhkosti
      2.) Vlhkost > 100%
Relativní vlhkost v prostoru B 48 1.) Nepřipojené nebo poškozené prostorové čidlo vlhkosti
      2.) Vlhkost > 100%
Kvalita vzduchu (CO,CO2) B 49 1.) Nepřipojené nebo poškozené čidlo kvality vzduchu
      2.) Kvalita vzduchu > 3000ppm
Ochrana zpětného tahu (TH) B 55 Ochrana zpětného tahu ventilátoru pro dochlazení komory - termostat TH 167 nebo ES3M-T3
vysoká teplota spalin odstavení ohřevu B 56 Nepřipojené nebo poškozené teplotní čidlo spalin
Vysoká teplota spalin odstavení VZT A 57 1.) Nepřipojené nebo poškozené teplotní čidlo spalin
      2.) Teplota spalin je větší než nastavená teplota (datový bod 472)
Porucha hořáku A 58 Interní porucha hořáku - kontakt
Elektrický předehřev B 59 1.) Porucha elektrického předehřevu - termostat
      2.) Teplota za elektrický předehřevem < -50°C
Teplota na přívodu A 60 1.) Nepřipojené nebo poškozené čidlo přívodního vzduchu
      2.) Teplota přívodního vzduchu je menší než nastavená teplota (datový bod 442) - spuštěna PMO vodního ohřevu
Zámraz rekuperátoru B 61 Nepřipojené nebo poškozeno teplotní čidlo za ROV
Elektrický ohřev A 62 Porucha elektrického ohřevu - termostat
Elektrický dohřev A 63 Porucha elektrického dohřevu - termostat
Vodní ohřev čerpadlo A 65 Porucha čerpadla vodního ohřevu - kontakt
Vodní ohřev doplňková PMO - kapilára A 65 Doplňková PMO vodního ohřevu - termostat
Ventilátor na přívodu A 66 Chyba přívodního záskokového ventilátoru - termokontakt
Ventilátor na přívodu (porucha proudění) A 66 1.) Chyba přívodního záskokového ventilátoru - čidlo proudění
      2.) Chyba jednootáčkového ventilátoru - čidlo proudění
Ventilátor na odvodu A 67 Chyba odvodního záskokové ventilátoru - termokontakt
Ventilátor na odvodu (porucha proudění) A 67 Chyba odvodního záskokové ventilátoru - čidlo proudění
Ventilátor (přívod, odvod) A 71 1.) Chyba komunikace řídici jednotky s frekvenčním měničem přívodního, odvodního ventilátoru (datová sběrnice Modbus) - interní chyba měniče; špatně nastavené datové body frekvenčního měniče - komunikační prototol sběrnice, komunikační rychlost, parita, počet stopbitů, komunikační prodleva; špatně připojený kabel sběrnice ke svorkám frekvenčního měniče; nenastavené odporové zakončení sběrnice na posledním frekvenčním měniči
      2.) Chyba přívodního, odvodního ventilátoru - termokontakt
Ventilátor (přívod, odvod) - porucha proudění A 72 1.) Řídicí jednotka a frekvenční měnič ventilátoru spolu nekomunikují - interní chyba měniče, špatně nastavené datové body frekvenčního měniče - komunikační protokol sběrnice, komunikační rychlost, parita, počet stopbitů, komunikační prodleva; špatně připojený kabel sběrnice ke svorkám frekvenčního měniče; nenastavené odporové zakončení sběrnice na posledním frekvenčním měniči
      2.) Chyba přívodního, odvodního ventilátoru - čidlo proudění
Vodní předehřev A 74 1.) Nepřipojené nebo poškozené teplotní čidlo
      2.) Teplota vody na zpátečce vodního výměníku > 140°C nebo teplota vody na zpátečce vodního výměníku je < 5 °C
Požární poplach od teploty na odvodu A 81 Požární poplach vyvolaný při překročení nastavené teploty (datový bod 820) odvodního vzduchu
Požární poplach od teploty na přívodu A 81 Požární poplach vyvolaný při překročení nastavené teploty (datový bod 821) přívodního vzduchu
Požární poplach (externí porucha) A 81 1.) Požární poplach vyvolaný od požárních klapek - kontakt
      2.) Externí porucha - kontakt
Vratná voda ve vodním ohřevu A 82 1.) Nepřipojené nebo poškozené teplotní čidlo
      2.) Teplota vody na zpátečce vodního výměníku >140 °C nebo teploty vody na zpátečce vodního výměníku je < 8 °C