Kolik uživatelů může mít řídicí jednotka WebClima?

Ve webovém ovládacím rozhraní můžete vytvořit maximálně 16 uživatelů, kteří mají přiřazenu jednu ze čtyř rolí (guest, user, administrator, service).Podrobnější informace jsou uvedeny v montážním návodu WebClima (str. 26).

Na ovládacím panelu HMI jsou vytvořeni pevně 4 uživatelé odpovídající rolím (guest, user, administrator, service). U těchto uživatelů jdou měnit pouze hesla. Podrobnější informace jsou uvedeny v montážním návodu WebClima (str. 31). Uživatelské přístupy mezi webovým a HMI ovládáním jsou odlišné.