Úprava nastavení FM Vacon 10 a Vacon 100 na frekvenci pracovního bodu

Úvod

Nastavení frekvenčního měniče na pracovní bod ventilátoru musí provádět osoba znalá s vyšší kvalifikací § 6 dle
vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., se znalostí ovládání a parametrizace frekvenčních měničů Vacon 10 a Vacon 100.

Všeobecně
Frekvenční měniče Vacon 10 a Vacon 100 jsou z výrobního závodu Remak a.s. přednastaveny vždy na maximální
frekvenci pro daný typ ventilátorové komory. Tato frekvence odpovídá 5 stupni rychlosti otáček ventilátoru.
Maximální frekvence je uvedena na štítku ventilátorové komory viz příklad XPVP 500-7,5/86-J4.
Pracovní bod ventilátoru pro danou VZT jednotku je uveden v tiskovém výstupu konfigurace VZT jednotky obr.1.
Kromě tiskové sestavy je skutečná pracovní frekvence uvedena i na výrobním štítku dané sekce.

Pracovní frekvence

Hodnota uvedeného pracovního bodu (Hz) odpovídá 5 stupni otáček ventilátoru.
V návaznosti na změnu nejvyššího stupně otáček je potřeba udělat změnu i pro nižší stupně otáček.

Postup nastavení
Změny se týkají datových bodů, v kterých se zadávají frekvenční žádosti (stupně otáček 1 až 5) a datového bodu
pro nastavení max frekvence.
Pro přepočet frekvenčních žádostí se použije následující vzorec:

Fo = PF/100 * X

FO – frekvence otáček pro daný stupeň 1 až 5
PF – pracovní frekvence (viz tiskový výstup)
X – procentuální žádost pro požadovaný stupeň otáček 1 až 5 (viz níže uvedené tabulky)

Fm Vacon 10 pro řídicí jednotky VCB a WebClima
Do datového bodu 3.8 a datového bodu 3.2
(max. frekvence) se zapíše hodnota pracovního bodu, ostatní datové body se přepočítají dle výše uvedeného vzorce a tabulky. Po přepočtení procenty uvedenými v tabulce se výsledná hodnota rovná frekvenci (Hz) a nikoliv procentům.
(Pozn. Před započetím změny parametrizace je nutno zpřístupnit všechny datové body frekv. měniče, viz parametr P 13.1)

Datový bodStupeň otáčekProcentuální žádost "X"3.41. stupeň44%3.52. stupeň58%3.63. stupeň72%3.74. stupeň86%3.85. stupeň100%

Fm Vacon 100 pro řídicí jednotky VCB a WebClima
Do datového bodu 3.3.14 a datového bodu 3.3.2 (max. frekvence) se zapíše hodnota pracovního bodu, ostatní datové body se přepočítají dle výše uvedeného vzorce a tabulky. Po přepočtení procenty uvedenými v tabulce se výsledná hodnota rovná frekvenci (Hz) a nikoliv procentům.

Datový bodStupeň otáčekProcentuální žádost "X"3.41. stupeň44%3.52. stupeň58%3.63. stupeň72%3.74. stupeň86%3.85. stupeň100%